Potwierdzasz prawo do zastosowania odwrotnego obciążenia.