Potwierdzasz prawo do nieopodatkowania transakcji w Polsce.