Nie będzie definicji tzw. należytej staranności

2017-12-15

Ministerstwo Finansów potwierdziło, że zawiesza prace nad zdefiniowaniem pojęcia „należytej staranności”. Powodem przerwania prac podanym przez urzędników Ministerstwa jest fakt, że taka definicja stanowiłaby instrukcję dla przestępców, w jaki sposób stwarzać pozory prowadzenia legalnej działalności.

Oznacza to, że podatnicy nadal będą skazani na łaskę i nie-łaskę urzędników prowadzących kontrole podatkowe, którzy sami zdecydują, czy dane przedsiębiorstwo wykazało się należytą starannością, czy też nie.

Tym bardziej istotne wydaje się wprowadzenie na własną rękę procedur sprawdzenia kontrahenta i zadbanie o dowody przeprowadzanych sprawdzeń.

Zespól NIP Inspektor