Nowy sposób udostępniania danych o podatnikach

2017-09-15

Ministerstwo Finansów pracuje nad nowym sposobem udostępniania danych o podatnikach, co oznacza aktualizację portalu podatkowego. W niedalekiej przyszłości, możliwe będzie m.in. pobranie informacji o:
• Statusie podatkowym podatnika VAT;
• Dacie zarejestrowania / wyrejestrowania, jako podatnik VAT czynny;
• Rachunku bankowym, który podatnik ma zgłoszony w urzędzie skarbowym.

Oczywiście NIP Inspektor zostanie dostosowany do nowych wymogów.

Zespół NIP Inspektor