Uczciwi podatnicy – „white list”

2017-08-16

Ministerstwo Finansów planuje udostępnić rejestr tzw. uczciwych podatników (ang. „white list”). Rejestr uczciwych podatników, zakłada publikację wyników podatkowych największych przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce i ma objąć około 2 000 firm.

Przyglądamy się uważnie pracom nad tym zagadnieniem i już zastanawiamy się, jak rozszerzyć NIP Inspektora o weryfikację podmiotów znajdujących się na tej liście.

Zespół NIP Inspektor