Co oznacza opcja dezaktywuj?

Jeśli musisz przeinstalować system Windows lub chcesz przenieść licencję na inny komputer możesz dezaktywować NIP Inspektora, a następnie aktywować przy użyciu tej samej licencji na innym komputerze. Pamiętaj, że taka operacja jest dozwolona tylko dwa razy dla danego klucza licencyjnego.