Czy dane osobowe w ustawieniach są gdzieś wysyłane?

Nie, dane osobowe w ustawieniach są przetrzymywane jedynie na Twoim komputerze i służą do podpisywania raportów, które generuje NIP Inspektor. Do uruchomienia sprawdzenia, wymagane jest uzupełnienie numeru NIP firmy, który jest wykorzystywany w trakcie sprawdzeń w systemie VIES.