Czy muszę usuwać „-” (myślniki) z numerów NIP?

Nie musisz. W sekcji Zarządzaj NIP Inspektor możesz hurtowo usunąć znaki specjalne z pomiędzy cyfr i liter w numerach NIP. Do tego celu służy funkcja: „Usuń niepoprawne znaki”. NIP Inspektor usunie również spacje, średniki, przecinki itp.

Więcej na ten temat znajdziesz w instrukcji.