Czy niewykorzystane sprawdzenia przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy?

Limit zależny od wybranego Pakietu funkcjonuje w ramach okresu rozliczeniowego (kwartału). Niewykorzystane sprawdzenia nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy.