Ile maksymalnie danych mogę jednorazowo załadować do NIP Inspektora?

NIP Inspektor jest przewidziany na załadowanie maksymalnie 1 048 575 wierszy.