Jak powinien wyglądać plik do załadowania do NIP Inspektora?

Staraliśmy się, aby ładowanie danych było jak najprostsze. Plik możesz bez problemu samodzielnie przygotować w arkuszu MS Excel lub programie księgowym. Plik powinien posiadać jedną lub dwie kolumny (jeśli ładujesz plik, który był kiedyś sprawdzany może on zawierać trzy kolumny). W pierwszej powinien znajdować się numer NIP, w drugiej kolumnie, może, ale nie musi znajdować się nazwa kontrahenta. Ułatwi Ci to późniejszą analizę, jeśli okaże się, że numer NIP jest nieprawidłowy lub podmiot nie jest zarejestrowany dla celów VAT. W trzeciej kolumnie mogą znajdować się wyniki sprawdzeń. Plik może, ale nie musi zawierać wiersza z nagłówkami – NIP Inspektor sam dodaje nagłówki. Oprócz tego możesz załadować plik JPK VAT w formacie .xml, czyli takim jak jest wysyłany na bramkę MF.

Format pliku, które mogą zostać załadowane to: xlsx, xls, xlsm, xlt, xltx, xltm, csv, txt, JPK VAT xml.

Więcej na ten temat znajdziesz w instrukcji.