Jak udowodnię, że sprawdziłem kontrahentów?

NIP Inspektor automatycznie generuje raporty potwierdzające dokonanie sprawdzenia. Raporty zapisują się w postaci plików pdf w lokalizacji wskazanej w ustawieniach NIP Inspektora. Każde sprawdzenie generuje odrębny katalog oznaczony datą i godziną sprawdzenia. Raporty dzielą się na raporty podsumowujące oraz raporty szczegółowe.

Raport podsumowujący prezentuje dane na poziomie zagregowanym, raport szczegółowy to raport wskazujący na wynik sprawdzenia na poziomie pojedynczego numeru VAT. Na każdym z raportów widnieje dokładna data i godzina zapytania. Dodatkowo, na raporcie szczegółowym zawarty jest zrzut  ekranu ze strony Ministerstwa Finansów (dla polskich NIP) lub unikalny numer zapytania, który został zgłoszony do serwisu VIES przez NIP Inspektora.