Jakie rejestry sprawdza NIP Inspektor®?

NIP Inspektor wykonuje sprawdzenia w:
– Portalu Podatkowym udostępnianym przez Ministerstwo Finansów, by sprawdzić czy dany kontrahent jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT,
– czarnej liście podatników:
a) rejestr podmiotów wykreślonych z rejestru VAT,
b) rejestr podmiotów przywróconych do rejestru VAT,
– bazie VIES.