Po co weryfikować NIP kontrahenta?

Weryfikacja NIP kontrahenta daje możliwość sprawdzenia, czy jest on podatnikiem podatku VAT. Dzięki temu możesz domniemać, że jego pozytywna weryfikacja oznacza, że został on również sprawdzony przez władze skarbowe w trakcie rejestracji dla celów podatku VAT.

Sprawdzenie NIP kontrahentów jest uznawane przez władze skarbowe jako jeden z elementów tzw. „należytej staranności” w zakresie kalkulacji zobowiązania VAT.

Pamiętaj, Ministerstwo Finansów już dokonuje podobnych weryfikacji na danych dostarczanych przez Ciebie w ramach JPK. Warto zatem zadziałać z wyprzedzeniem.