Po wyeksportowaniu pliku z NIP Inspektora do formatu MS Excel nie mogę modyfikować kolumny z wynikami. Co mam zrobić?

NIP Inspektor blokuje kolumnę z wynikami sprawdzeń. Jeśli chcesz ją odblokować w MS Excel kliknij Plik->Informacje->Nie chroń skoroszytu. Skoroszyt nie jest chroniony hasłem więc nie musisz go podawać.